Towarzystwo Przyjaciół Sołacza

Towarzystwo Przyjaciół Sołacza zostało powołane w celu zwiększenia możliwości działania sołackiego samorządu. Rada Osiedla Sołacz - jako samorząd pomocniczy Rady Miasta Poznania - nie ma osobowości prawnej i może działać jedynie w ramach zasad ustalonych przez Radę Miasta.

Posiadanie osobowości prawnej przez Towarzystwo Przyjaciół Sołacza umożliwia Radzie Osiedla oraz innym aktywnym mieszkańcom Sołacza realizowanie następujących działań, niedostępnych dla Rady Osiedla:

  • organizowanie przedsięwzięć wymagających wykorzystania środków finansowych.
  • wchodzenie w relacje z różnymi instytucjami - przede wszystkim miejskimi - z pozycji osoby prawnej, w celu obrony interesu mieszkańców.

Pierwsza z tych funkcji pozwala na przykład na organizowanie Koncertów Sołackich. Jest to cykl zapoczątkowany w 1997 roku, obejmujący corocznie około dziesięciu koncertów w lipcu i sierpniu. Koncerty odbywają się na tarasie restauracji Meridian w niedziele o godzinie 18.00. Gromadzą publiczność złożoną w większości z osób starszych, a więc są skierowane do grupy wiekowej, która przeważa na Sołaczu. Wykonawcami koncertów są soliści, zespoły kameralne, a nawet małe big-bandy. Repertuar wykonywanych utworów jest szeroki: od muzyki klasycznej przez klasykę muzyki rozrywkowej i filmowej do jazzu.

Od 2008 roku organizowane są wspólnie z sołacką parafią Zaduszki Sołackie w kościele pw. św. Jana Vianney.

Druga z funkcji pozwala między innymi na utrzymanie charakteru zabudowy Sołacza i nie dopuszczenie do wydania i uprawomocnienia się decyzji, które mogą spowodować nieodwracalne skutki urbanistyczne, zmiany w środowisku naturalnym lub pogorszyć jakość życia mieszkańców. To właśnie Towarzystwo Przyjaciół Sołacza dzięki posiadanej osobowości prawnej nie dopuściło do zabudowy otuliny Parku Sołackiego.

Również Towarzystwo wystąpiło do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie warunków zabudowy na powiększenie Parku Sołackiego i takie warunki otrzymało. Dzięki temu możemy odpierać zarzuty, że mieszkańcy Sołacza chcą utrzymania istniejącego bałaganu, nie mając konstruktywnej propozycji na zagospodarowanie tego terenu.

Towarzystwo Przyjaciół Sołacza współdziała z Radą Osiedla Sołacz. Członkami Towarzystwa są w większości obecni oraz byli radni osiedlowi. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu członków. Prezesem jest Marian Weber, wiceprezesami: Dominik Paukszta i Krzysztof Piechocki, a członkami: Andrzej Kurzawski i Stanisław Jasiński.

To współdziałanie przynosi efekty na przykład w postaci wpływu na realizację przez Władze Miasta Poznania na terenie naszego osiedla określonych inwestycji - takich jak przebudowa skrzyżowania ulic Wielkopolska, Małopolska i Nad Wierzbakiem połączona z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej.

Stowarzyszenie działa wyłącznie dzięki składkom opłaconym przez członków oraz wpłatom sponsorów. Konto bankowe Towarzystwa ma numer 281020 4027 0000 1602 0450 8289.

Zobacz statut Towarzystwa Przyjaciół Sołacza.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki