Towarzystwo Przyjaciół Sołacza

Towarzystwo Przyjaciół Sołacza zostało powołane w celu zwiększenia możliwości działania sołackiego samorządu. Rada Osiedla Sołacz - jako samorząd pomocniczy Rady Miasta Poznania - nie ma osobowości prawnej i może działać jedynie w ramach zasad ustalonych przez Radę Miasta.

Posiadanie osobowości prawnej przez Towarzystwo Przyjaciół Sołacza umożliwia Radzie Osiedla oraz innym aktywnym mieszkańcom Sołacza realizowanie następu- jących działań, niedostępnych dla Rady Osiedla:

  • organizowanie przedsięwzięć wymagających wykorzystania środków finansowych.
  • wchodzenie w relacje z różnymi instytucjami - przede wszystkim miejskimi - z pozycji osoby prawnej, w celu obrony interesu mieszkańców.

Pierwsza z tych funkcji pozwala na przykład na organizowanie Koncertów Sołackich. Jest to cykl zapoczątkowany w 1997 roku, obejmujący corocznie około dziewięciu koncertów w lipcu i sierpniu. Koncerty do 2019 roku odbywały się na tarasie restauracji Meridian w Parku Sołackim. W 2020 roku po raz pierwszy Koncerty odbyły się na terenie Ośrodka Rusałka. W 2022 roku Koncerty powróciły do Parku Sołackiego. Wykonawcami koncertów są soliści, zespoły kameralne, a nawet małe big-bandy. Repertuar wykonywanych utworów jest szeroki: od muzyki klasycznej przez klasykę muzyki rozrywkowej i filmowej do jazzu.

Od 2008 roku organizowane są wspólnie z sołacką parafią Zaduszki Sołackie w kościele pw. św. Jana Vianney.

Druga z funkcji pozwala między innymi na utrzymanie charakteru zabudowy Sołacza i nie dopuszczenie do wydania i uprawomocnienia się decyzji, które mogą spowodować nieodwracalne skutki urbanistyczne, zmiany w środowisku naturalnym lub pogorszyć jakość życia mieszkańców. To właśnie Towarzystwo Przyjaciół Sołacza dzięki posiadanej osobowości prawnej nie dopuściło do zabudowy otuliny Parku Sołackiego.

Również Towarzystwo wystąpiło do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie warunków zabudowy na powiększenie Parku Sołackiego i takie warunki otrzymało. Dzięki temu możemy odpierać zarzuty, że mieszkańcy Sołacza chcą utrzymania istniejącego bałaganu, nie mając konstruktywnej propozycji na zagospodarowanie tego terenu.

Członkowie stowarzyszenia działają aktywnie na rzecz zagospodarowania Golęcina zgodnego z oczekiwaniami społecznymi - więcej tutaj. Mamy też duży udział przy opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza.

Towarzystwo Przyjaciół Sołacza współdziała z Radą Osiedla Sołacz. Członkami Towarzystwa są w większości obecni oraz byli radni osiedlowi. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu osób. Prezesem jest Małgorzata Mańka, wiceprezesami: Dominik Paukszta i Krzysztof Piechocki, a członkami: Andrzej Kurzawski i Stanisław Jasiński.

Towarzystwo prowadzi profil na Facebooku.

Stowarzyszenie działa dzięki składkom opłaconym przez członków oraz wpłatom sponsorów. Konto bankowe Towarzystwa ma numer 281020 4027 0000 1602 0450 8289.

Zobacz statut Towarzystwa Przyjaciół Sołacza.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki