Przydatne telefony

 • Linia Alarmowa: 112
 • Pogotowie Energetyczne: 991
 • Pogotowie Gazowe: 992
 • Pogotowie Ciepłownicze: 993
 • Pogotowie Wodociągowe: 994
 • Policja - całodobowy telefon zgłoszeniowy: 997 lub 112
 • Komisariat Policji Poznań - Jeżyce (ul. Kochanowskiego 16): 061 841-22-12
 • Straż Pożarna: 998
 • Pogotowie Ratunkowe: 999
 • Straż Miejska - całodobowy telefon zgłoszeniowy: 986
 • ZKZL – punkt obsługi klienta ul. Brzask 61 415-87-01
 • Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych: 061 833-22-12
 • ENEA S.A.: 061 856-10-00
 • Enea - całodobowe zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego: 061 884-57-77
 • Aquanet S.A. Poznań - centrala telefoniczna: 061 835-91-00
 • Pogotowie Wodociągowe: 994
© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki