Przydatne telefony

  • Policja - całodobowy telefon zgłoszeniowy: 997 lub 112
  • Komisariat Policji Poznań - Jeżyce (ul. Kochanowskiego 16): 061 841-22-11
  • Straż Miejska - całodobowy telefon zgłoszeniowy: 986
  • Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych: 061 833-22-12
  • ENEA S.A.: 061 856-10-00
  • Aquanet S.A. Poznań - centrala telefoniczna: 061 835-91-00
  • Bezpłatny numer Pogotowia Wodociągowego: 994
  • Enea - całodobowe zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego: 061 884-57-77
© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki