Historia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin

 • 19.04.2011 zespół projektowy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej podczas tzw. konsultacji społecznych przedstawił założenia miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego Park Golęcin - czytaj.
 • 5.05.2011 r. Rada Osiedla Sołacz i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza złożyły wnioski do projektu planu - czytaj.
 • 2013 rok - przygotowania do przejęcia Golęcina przez Miasto Poznań od Skarbu Państwa - czytaj.
 • 1.11.2013 Golęcin został oficjalnie przejęty przez Miasto - czytaj.
 • Maj 2015 roku Pracownia Urbanistyczna stara się rozwiązać problem komunikacji Golęcina. Powstały trzy propozycje. Żadna z nich nie jest dobra - czytaj. Miasto ogłosiło konsultacje społeczne na zagospodarowanie Golęcina i Rusałki - czytaj tutaj i tutaj.
 • Czerwiec 2014 roku - powstało stanowisko Rady Osiedla Sołacz - czytaj i koncepcja siedmiu jeżyckich rad osiedli - czytaj.
 • Wrzesień 2015 roku - ogłoszony został raport z konsultacji społecznych - czytaj tutaj i tutaj.
 • Kwiecień 2015 roku. Prace przy Budżecie Obywatelskim 2014 dobiegają końca. Nie uda się zrealizować ścieżek dla uprawiania kolarstwa grawitacyjnego. Uzyskano pozytywną decyzję Prezydenta - czytaj, ale teren w połowie należy do Uniwersytetu Przyrodniczego.
 • 27.04.2015 na Golęcinie obradowała Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania, która stwierdziła, że w swerze planowania przestrzennego nie ma żadnego postępu. Słowa przewodniczącej komisji: drepczemy w miejscu cytuje Głos Wielkopolski i Biuletyn Miejski, a my piszemy tutaj. Została zgłoszona kontrowersyjna propozycja powołania zespołu, który zamiast miejscowego planu ma stworzyć koncepcję zagospodarowania.
 • Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 475/2015/P z dnia 20.07.2015 r. powołany został Zespół ds. przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu kompleksu Golęcin. Na ten temat piszemy tutaj.
 • W ramach prac Zespołu powstało opracowanie zwane koncepcją POSiR oraz dwie koncepcje społeczne.
 • Zaistnienie trzech wizji wywołało dyskusję szczególnie na forum rad osiedli tworzących Koalicję Północno-Zachodnich Osiedli Miasta Poznania. Jako plon tej dyskusji powstała jedna, wspólna koncepcja społeczna, w największym stopniu odpowiadająca oczekiwaniom społeczników - czytaj tutaj.
 • 8.06.2016 odbyła się dyskusja nad koncepcjami zagospodarowania Golęcina u Prezydenta Jaśkowiaka - relacja w Głosie Wielkopolskim i w Onet.
 • 17.06.2016 otrzymaliśmy zmienioną koncepcję POSiR - do pobrania tutaj.
 • 10.11.2016 PIM ogłosiły przetarg na projekt lekkoatletycznej hali treningowej.
 • 16.12.2016 powstała Koncepcja urbanistyczna dla nieruchomości Oddziału Golęcin, opracowana przez reprezentujących stronę społeczną architektów Andrzeja Kurzawskiego i Jakuba Gwizdałę wraz z kilkuosobową grupą specjalistów. Jest to szczegółowe opracowanie, jednoznacznie określające założenia niezbędne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Prezentację Koncepcji można pobrać tutaj (21 MB).
 • 7.06.2017 budowa hali lekkoatletycznej nie uzyskała dofinansowania rządowego.
 • O harmonogramie prac nad planem dla Golęcina napisaliśmy tutaj.
 • Zgłoszony do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 projekt odkrycia Bogdanki (zgodnie z Koncepcją urbanistyczną dla nieruchomości Oddziału Golęcin) Golęcin od-nowa został negatywnie zaopiniowany przez Wydział Sportu. W pewien sposób działania w tym zakresie uzależnione są od zapisów Koncepcji działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni rzeki Bogdanka w zakresie zagospodarowania wód, której sporządzenie Miasto Poznań zleciło firmom Sweco Consulting i DHI Polska. Termin realizacji - 30 listopada 2018 r.
 • Dla przyśpieszenia prac nad planem dokonano jego podziału na części A i B. Część A została wyodrębniona do opracowania w pierwszej kolejności. Prace projektowe dla części B będą kontynuowane w późniejszym terminie ze względu na konieczność rozwiązania kwestii wymiany gruntów pomiędzy Miastem Poznań, a Uniwersytetem Przyrodniczym.
 • Kolejne przetargi na budowę hali treningowej zostają unieważnione z powodu braku środków finansowych - czytaj tutaj.
 • 26.03.2019 w Głosie Wielkopolskim ukazał się wywiad z wiceprezydentem Bartoszem Gussem na temat zamiaru przyśpieszenia prac nad planem dla Golęcina - czytaj.
 • 24.05.2019 Minister Sportu i Turystyki poinformował o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu na budowę hali lekkoatletycznej - czytaj tutaj.
 • 30.09.2021 odbyło się spotkanie on-line z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, na którym poruszono m.in. temat planu dla Golęcina - zobacz artykuł. Zapis spotkania na Youtube - dostępny tutaj.
 • 26.05.2022. Niestety Masterplan lub Koncepcja zagospodarowania powstała, wbrew obietnicom Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, bez udziału strony społecznej.
 • 10.06.2022 przedstawicele Rady oraz Zarządu Osiedla omawiali rozwiązania Masterplanu dla Golęcina z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Bartoszem Gussem - zobacz tutaj.
 • 22.03.2023 odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, na którym zaprezentowano Masterplan dla Golęcina.
 • 29.03.2023 Rada Osiedla Sołacz zaopiniowała Masterplan dla Golęcina - czytaj.
 • W październiku 2023 MTP, SARP oraz WOIA RP ogłosiły studencki konkurs architektoniczny Uwolnić Bogdankę na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy jeziorem Rusałka a parkiem Sołackim - zobacz artykuł. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 1. lutego na targach Budma zobacz artykuł.
© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki