Plany Zagospodarowania Przestrzennego Sołacza

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całego Sołacza w granicach ulic: Pułaskiego, Wojska Polskiego i Niestachowska oraz linia kolejowa Poznań - Piła został przygotowany do uchwalenia na sesji Rady Miasta w dniu 11 maja 2010 r. W tym kształcie plan nie został uchwalony i w dniu 31 sierpnia 2010 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o sporządzeniu planów dla czterech części historycznego Sołacza.

Sołacz - część A

Jedyny z czterech planów, który został uchwalony i obowiązuje od 3.01.2017 r.

Sołacz - część B

Prezentacja tutaj. Przyjmowanie uwag do 2021-06-01.

Sołacz - część C

Prezentacja tutaj. Przyjmowanie uwag do 2021-06-01.

Sołacz - część D

podzielono na dwa plany:

W rejonie alei Wielkopolskiej

W dniu 20.02.2020 r. odbyło się spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistyczne w ramach I etapu konsultacji społaecznych.

Dworzec Grudzieniec


Studium uwarunkowań

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen- nego miasta Poznania teren Sołacza oznaczony jest symbolem ZW2. Nasze wnioski do projektu Studium dostępne są tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki