Park Golęcin

Podzielono na dwa plany: Park Golęcin - część A i Park Golęcin - część B.

Szczegóły w zakładce Golęcin.

Otoczenie jeziora Rusałka

Plan został uchwalony w dniu 18 października 2011.

W rejonie ulicy Golęcińskiej

Plan został uchwalony w dniu 6 lipca 2011 roku.

III Rama Komunikacyjna - odcinek północny

W granicach osiedla Sołacz plan ten ingeruje w obszar ogródków działkowych między ulicami Lutycką i Dojazd. Planuje się przedłużenie Alei Solidarności przez teren ogródków do ulicy Lutyckiej (III Rama - Węzeł Podolany). Plan zakłada wybudowanie dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu.

Przy ulicy Lutyckiej przewidziano zabudowę usługową o wysokości do 20 metrów, z dopuszczeniem lokalizacji stacji benzynowych i garaży wielokondygnacyjnych.

20 października 2011 r. zakończono przyjmiowanie uwag do planu.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki