Park Golęcin

Inicjał Oj

Szczegóły w zakładce Golęcin.

Otoczenie jeziora Rusałka

Inicjał Og

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Plan został uchwalony w dniu 18 października 2011.

W rejonie ulicy Golęcińskiej

Inicjał Oh

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

W dniu 6 lipca 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej, na którym omawiano między innymi mpzp W rejonie ulicy Golęcińskiej - zobacz artykuł, a w dniu 12 lipca 2011 roku plan został uchwalony - zobacz artykuł.

III Rama Komunikacyjna - odcinek północny

Inicjał Xc

W granicach osiedla Sołacz plan ten ingeruje w obszar ogródków działkowych między ulicami Lutycką i Dojazd. Planuje się przedłużenie Alei Solidarności przez teren ogródków do ulicy Lutyckiej (III Rama - Węzeł Podolany). Plan zakłada wybudowanie dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu.

Przy ulicy Lutyckiej przewidziano zabudowę usługową o wysokości do 20 metrów, z dopuszczeniem lokalizacji stacji benzynowych i garaży wielokondygnacyjnych.

20 października 2011 r. zakończono przyjmiowanie uwag do planu.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki