Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej

2011-07-08

W środę, 6 lipca 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej, na którym omawiano uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego - wśród nich dwa dotyczące Sołacza:

  1. Rejon ulicy Golęcińskiej – dla obszarów położonych na południe od torów kolejowych Poznań - Piła, obejmujących teren szkół technicznych, tereny zabudowy mieszkaniowej, lasów komunalnych i tereny cenne przyrodniczo Natura 2000 wokół fortu VIa. Główne założenia i ustalenia planu, w większości potwierdzające aktualny sposób użytkowania, zostały zaakceptowane i nie wzbudzały większych wątpliwości.

    Dyskusję wzbudził element, którego plan nie wprowadził – wiadukt nad torami kolejowymi łączący w prostej linii ulicę Golęcińską z ulicą Wojska Polskiego. Przedstawiciele Osiedla Strzeszyn argumentowali, że to jest główna droga dojazdu do centrum dla mieszkańców Strzeszyna, Kiekrza i Rokietnicy i oczekują w planie wprowadzenia zapisu o możliwości powstania takiego wiaduktu. Zwyciężyły jednak argumenty przeciwne: dla polepszenia transportu z rejonu Strzeszyna i Podolan istotniejsze jest przedłużenie Al. Solidarności do ul. Lutyckiej, wiadukt w ciągu ul. Lutyckiej oraz alternatywne środki transportu – np. wprowadzenie komunikacji kolejowej w obrębie aglomeracji poznańskiej. Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Golęcińskiej wprowadziłaby jedynie więcej samochodów na Sołacz, które tam utkną w korkach jadąc w kierunku centrum.

    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt planu.

  2. Otoczenie jeziora Rusałka – teren między linią kolejową Poznań – Szczecin, ulicą Lutycką, Golęcińską i linią kolejową Poznań Piła. Założenia planu zachowują i chronią tereny zielone i otoczenie jeziora.

    Dyskusje wzbudziły tereny przy plaży nad jeziorem, ale postanowiono pozytywnie zaopiniować propozycje planu, które umożliwiają umiarkowane zainwestowanie poprzez budowę niskich obiektów gastronomiczno-rekreacyjnych.

    Większe emocje wzbudziła sprawa hipodromu na Woli. Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola zamierza inwestować na tym terenie poprzez budowę nowych obiektów gastronomiczno-hotelowych i konferencyjnych. Sprzeciw Konserwatora Zabytków wzbudziła lokalizacja nowej zabudowy, a wątpliwości radnych - zakres i wielkość proponowanych inwestycji. W związku z tym postanowiono wstrzymać się z głosowaniem nad akceptacją tego planu do czasu dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z propozycjami inwestycyjnymi CWJ Hipodrom Wola.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki