Plany Zagospodarowania Przestrzennego Sołacza

Plan dla całego historycznego Sołacza

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całego Sołacza w granicach ulic: Pułaskiego, Wojska Polskiego i Niestachowska oraz linia kolejowa Poznań - Piła został przygotowany do uchwalenia na sesji Rady Miasta w dniu 11 maja 2010 r. Podczas debaty radni zgłosili cztery poprawki:

  • Poprawka 1 zgłoszona przez Krzysztofa Mączkowskiego (niezrzeszony) zakładała zakaz zabudowy w tych trzech miejscach, przeznaczonych pod zieleń i lokalizację centrum społeczno-kulturalnego tam, gdzie jest Rozbrat. Przepadła przy 18 głosach przeciw, 14 za, 3 wstrzymujących się.
  • Poprawka 2 Katarzyny Kretkowskiej (LiD) miała treść taką samą, bez stwierdzenia o centrum społeczno-kulturalnym. Przepadła identycznym stosunkiem głosów.
  • Poprawka 3 Magdaleny Pauszek (LiD) ograniczała zakaz zabudowy do obecnego terenu zieleni spontanicznej ("chaszcze") przy parku Sołackim, ograniczonego ulicami Litewską, Niestachowską, Grudzieniec, Kościelną. Przepadła stosunkiem głosów 16 przeciw, 13 za, 6 wstrzymujących się.
  • Poprawka 4 Pawła Wosickiego (PiS) zakazywała zabudowy tylko wzdłuż ulicy Litewskiej przy samym parku Sołackim. Poparło ją 20 radnych 15 było przeciw.

Poprawka czwarta przeszła, więc plan nie mógł być głosowany i nie został uchwalony.

Sołacz podzielony na cztery części

Po tym niepowodzeniu Prezydent Miasta Poznania postanowił wywołać cztery plany zagospodarowania przestrzennego. W dniu 25 sierpnia 2010 roku projekty uchwał o czterech planach A, B, C i D dla czterech części Sołacza były omawiane na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej RMP. Linia podziału przebiega w jednym kierunku ulicą Nad Wierzbakiem i - w drugim kierunku - aleją Wielkopolską i ulicą Litewską.

Pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Sołacza zorganizowane przez Biuro Kształtowania Relacji Społecznych odbyło się 26 października 2010 r. w Gimnazjum nr 63 przy ul. Drzymały.

Rada Osiedla Przekazała Prezydentowi Poznania za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wnioski do planów.

Do dzisiaj uchwalono tylko jeden z czterech planów - Sołacz - część A.

Studium uwarunkowań

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania teren sołacza oznaczony jest symbolem ZW2. Nasze wnioski do projektu Studium dostępne są tutaj.

Opinie naukowców

Prof. dr hab. nauk rolniczych Janusz Kapuściński jest autorem Opracowania klimatycznego, o którym pisaliśmy tutaj .

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki