Plany Zagospodarowania Przestrzennego Sołacza

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całego Sołacza w granicach ulic: Pułaskiego, Wojska Polskiego i Niestachowska oraz linia kolejowa Poznań - Piła został przygotowany do uchwalenia na sesji Rady Miasta w dniu 11 maja 2010 r. W tym kształcie plan nie został uchwalony i w dniu 31 sierpnia 2010 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o sporządzeniu planów dla czterech części historycznego Sołacza.

Sołacz - część A

Jedyny z czterech planów, który został uchwalony i obowiązuje od 3.01.2017 r.

Sołacz - część B

18 czerwca 2015 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna w ramach konsultacji społecznych przedstawiła uwarunkowania i założenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz – część B. Pisaliśmy o tym tutaj.

Sołacz - część C

Sołacz - część D

Najnowsze pismo MPU (4.12.2018) dotyczące postępu prac nad planami tutaj.

Studium uwarunkowań

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen- nego miasta Poznania teren Sołacza oznaczony jest symbolem ZW2. Nasze wnioski do projektu Studium dostępne są tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki