Konsultacje społeczne w sprawie drogi rowerowej

2019-06-01

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił konsultacje społeczne w sprawie Wielowariantowej koncepcji budowy drogi rowerowej wzdłuż trasy PST, czyli fragmentu trasy drogi głównej nr R3. Informacja na stronie ZDM dostępna jest tutaj.

Koncepcja zawiera trzy warianty, jednak przebieg trasy przez nasze osiedle we wszystkich wariantach jest zasadniczo ten sam. Na odcinku ponad strumieniem Bogdanka wykorzystano istniejący projekt rewitalizacji Parku Wodziczki zakładający w dalszych etapach budowę obiektów rekreacyjnych dla starszej młodzieży.

Na temat tej drogi pisaliśmy w 2016 roku - zobacz artykuł. Opis tam zawarty pozostaje aktualny. Jak pisaliśmy, problemem będzie kładka nad Bogdanką, ponieważ trzeba ją wynieść nie tylko ponad ciek wodny, ale również ponad wał przeciwpowodziowy (zob. zdjęcie), a następnie na krótkim odcinku sprowadzić do poziomu Alei Wielkopolskiej. Projektowana kładka, kluczowa dla całego założenia, nie wchodzi w zakres przedstawionego przez ZDM opracowania i, jak piszą autorzy, stanowi odrębną część projektu.

Można zauważyć, że odcinek drogi rowerowej prowadzący przez Sołacz stanowi najbardziej istotny fragment konsultowanej koncepcji, ponieważ wzdłuż ulicy Księcia Mieszka I istnieje już droga rowerowa po stronie wschodniej. Nowa droga na odcinku od Trójpola do ulicy Słowiańskiej biegłaby równolegle, po stronie zachodniej tej ulicy.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki