Plany nowej drogi rowerowej przez Sołacz

2016-10-09

Rada Osiedla Sołacz i rady sąsiednich osiedli (przede wszystkim Jeżyce) zabiegały od jakiegoś czasu o ujęcie w planach drogi rowerowej biegnącej z Jeżyc przez park Wodziczki na Winogrady. Mowa o tym była na przykład przy tworzeniu koncepcji renowacji parku Wodziczki (obecnie w fazie projektowania z budżetu Miasta).

O perspektywie budowy takiej drogi możemy się dowiedzieć z informacji o Konsultacjach społecznych dotyczących programu rozwoju infrastruktury rowerowej do roku 2022 tutaj.

Początek sołackiego odcinka byłby pod wiaduktem kolejowym przy trasie PST (wiadukt jest przewidziany do modernizacji w 2018 roku) - na zdjęciu powyżej.

Już na terenie Sołacza droga przebiegałaby pod tunelem PST - zdjęcie po prawej.

Następnie na wyniesieniu przecinałaby Aleję Wielkopolskią - zdjęcie po lewej.

Sporo kłopotów wiąże się z przecięciem w prostej linii parku Wodziczki. Potrzebna jest kładka nad Bogdanką, ale na drodze jest jeszcze wał przeciwpowodziowy. Ścieżka musiałaby być wyniesiona zarówno ponad wał, jak i istniejącą przy wale ścieżkę asfaltową. Koszty takiego rozwiązania byłyby bardzo duże. Może na początek wystarczyłyby schody przez wał? Dalej trasa wiodłaby istniejącą drogą z płyt betonowych - zdjęcie po prawej.

Przebieg trasy można zobaczyć na mapie wszystkich planowanych dróg rowerowych tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki