Zaduszki Sołackie

2021-11-05

W czternastych Zaduszkach Sołackich tradycyjnie wystąpił Sołacki Chór Kameralny pod dyrekcją Marianny Majchrzak.

Tym razem utwory a capella i z towarzyszeniem Chóru wykonała Maria Plucińska - obój barokowy, a teksty bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego (z zapisków więziennych, listów i kazań) czytał Michał Klonowski.

Program obejmował między innymi: gregoriańskie antyfony maryjne - jako nawiązanie do nawiedzenia obrazu NMP Częstochowskiej w sołackiej parafii (październi 2021), poznańskie prawykonania kompozycji: Rosephanye Powell Non Nobis Domine, Jacob Narverud Dominus Vobiscum oraz dzieła dawnych mistrzów renesansowych i barokowych.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki