Modernizacja i rozbudowa 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego

2021-10-21

Od dwóch lat w budynku dawnego gimnazjum przy ul. Drzymały 4/6 funkcjonuje 38. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące. Szkoła dobrze wrosła w społeczność osiedla i zajmuje czołowe miejsca w rankingach poznańskich liceów. Po konsultacjach z dyrekcją liceum, na spotkaniu z Prezy- dentem Jackiem Jaśkowiakiem w dniu 30 września 2021 r. zgłoszono potrzebę rozbudowy i modernizacji bazy edukacyjnej liceum m.in. termomodernizacji budynku, budowy dodatkowej sali gimnastycznej, biblioteki (mogłaby również służyć mieszkańcom osiedla), a także modernizacji boiska i uporządkowania terenu wokół szkoły.

Prezydent wspomniał o ograniczeniach budżetowych, jednakże wspólnie z przedstawi- cielem Wydziału Oświaty wyraził aprobatę dla pomysłu zorganizowania konkursu na kompleksowy projekt zagospodarowania terenu, rozbudowy, termomodernizacji i remontu liceum np. we współpracy z SARP Poznań. Takie kompleksowe podejście zapewniłby wysoką jakość i spójność architektoniczną całości, nawet jeśli realizacja odbywałaby się etapami ze względu na ograniczenia budżetowe. Przewidziane jest spotkanie dyrekcji LO, dyrekcji Wydział Oświaty i przedstawiciela Rady Osiedla w celu zdefiniowania wymagań dla konkursu.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki