Co z zalewaniem Sołacza?

2021-10-07

Podczas spotkania Rady Osiedla z Prezydentem Poznania 30.09.2021 jeden z tematów dotyczył zalewania Sołacza przez strumienie Bogdanka i Wierzbak.

Już dwadzieścia pięć lat temu autorka projektu zagospodarowania zlewni Bogdanki wyraziła na spotkaniu ówczesnej Rady Osiedla Sołacz opinię, że najpilniejszą i najważniejszą inwestycją dla ochrony naszego osiedla przed powodziami jest zbiornik retencyjny na Wierzbaku między ulicami Lutycką i Dojazd. Obecnie jest to teren ogródków działkowych, a w przyszłości obok skanalizowanego Wierzbaka ma przebiegać przedłużenie alei Solidarności. Jest to miejsce, dla którego tworzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północny.

Będziemy ustalać z Aquanetem, czy w tworzonych obecnie planach dla zlewni Bogdanki przewidziano ten i inne zbiorniki retencyjne. Oczywiście powinny się one znaleźć również w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Na zdjęciu obok mapka z Wierzbakiem płynącym jeszcze na powierzchni między ulicami Lutycką i Dojazd.

Pan Prezydent obiecał, że po spotkaniu będzie rozmawiał z prezesem Aquanetu i poprosi go o bardziej szczegółowe przedstawienie tego tematu.

Zapis spotkania na Youtube - dostępny tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki