Budowa ulicy Bocianiej

2017-10-18

17 października 2017 roku Rada Osiedla Sołacz zorganizowała spotkanie z mieszkańcami ul. Bocianiej, którego celem było przedstawienie założeń projektowych do „budowy ul. Bocianiej wraz z koncepcją odwodnienia, oświetlenia i zieleni”. W spotkaniu wzięło udział około 20 mieszkańców oraz projektanci.

W znaczącej większości mieszkańcy wyrazili poparcie dla zaprezentowanej koncepcji. Owocem spotkania są wnioski, które Zarząd Osiedla Sołacz przekaże projektantom:

  • utworzenie kosztorysu zadania,
  • przedstawienie wariantów koncepcji ze zmianą miejsca zbiornika opadowego.

Dodatkowo mieszkańcy zdecydowali by nie wyznaczać miejsc postojowych na ulicy.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki