Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

2017-07-26

Po spotkaniach z Prezydentem Miasta Poznania oraz z wiceprezydentem Maciejem Wudarskim otrzymaliśmy obszerną informację na temat prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na temat planów dotyczących historycznego Sołacza piszemy w zakładce Plany dla Sołacza, natomiast działania nad planem Park Golęcin będą, według Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, następujące:

  • przeprowadzenie III konsultacji społecznych - 11.2017,
  • opiniowanie wewnętrzne - 12.2017,
  • opiniowanie i uzgadnianie projektu - 03.2018,
  • wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu - 04.2018,
  • skierowanie projektu planu do Rady Miasta w celu uchwalenia - 09.2018.

W ramach prac nad projektem mpzp Park Golęcin trwa dostosowywanie projektu do założeń społeczno-urzędowej koncepcji zagospodarowania Golęcina. Opracowuje się również przebieg układu komunikacyjnego oraz zagospodarowanie nieruchomości PKP znajdujących się w granicach planu.

Prezydent Wudarski zdecydował, aby Wydział Sportu i POSiR nie składały wniosków o wydanie warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego niezgodnych z wypracowaną koncepcją zagospodarowania Golęcina. W przypadku wniosków niezgodnych składanych przez jednostki miejskie oraz podmioty zewnętrzne WUiA zawiesi postępowanie na 9 miesięcy.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki