Wybory do Rady Osiedla Sołacz

2015-01-21

Kandydatów na członków Rady Osiedla Sołacz można zgłaszać w dniach od 9 do 13 i od 16 do 17 lutego, w godzinach od 8.00. do 15.30 oraz w dniach od 18 do 20 lutego w godzinach od 8.00 do 19.00. Głosowanie zostanie przeprowadzone 22 marca w godzinach od 8.00. do 20.00 w Gimnazjum Nr 63, ul. Drzymały 4/6.

Kandydatów można zgłaszać między innymi w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta przy ul. Słowackiego 22.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy obywatel polski, który w dniu głosowania ma ukończone 18 lat i na stałe zamieszkuje na obszarze działania rady. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być podpisane przez co najmniej 10 wyborców, na stałe zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Zgłoszenie można pobrać tutaj, a oświadczenie kandydata tutaj.

Wyborca głosuje przez postawienie znaku X w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Ilość postawionych znaków X nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym, czyli na Sołaczu 15.

Obszar Osiedla Sołacz opisany jest tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki