Klub Sportowy Leśnik przeniesie się na Sołacz?

2012-07-11

Zarząd Klubu Sportowego Leśnik zwrócił się do nas z prośbą o poparcie starań, mających na celu wydzierżawienie terenu pod budowę torów łuczniczych na terenie Osiedla Sołacz.

Klub Sportowy Leśnik powstał w 1937 r. z inicjatywy pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Od 1979 roku zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Poznania dzierżawił teren przy ul Piastowskiej 72 na Wildzie, który siłami klubu przekształcony został z porośniętego niegdyś krzakami nieużytku, w obiekt sportowy.

Urząd Miasta w grudniu 2010 roku, po 31 latach użytkowania przez KS Leśnik, sprzedał Akademii Wychowania Fizycznego teren wraz z torami łuczniczymi i w ten sposób pozbawił Klub bazy do prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej.

Obecnie, od listopada 2011, Klub prowadzi starania o wydzierżawienie terenu pod budowę nowych torów łuczniczych na 30 stanowisk wraz z zapleczem socjalnym dla zawodników i amatorów łucznictwa. Zarząd Klubu wystąpił do Urzędu Miasta o dzierżawę terenu znajdującego się w obrębie osiedla Sołacz, znajdującego się przy przedłużeniu ul. Urbanowskiej, na wschód od estakady szybkiego tramwaju (gdzie kiedyś było składowisko mułu z oczyszczanych stawów w parku Sołackim).

Projekt tego obiektu sportowego, a jednocześnie terenu zieleni, otrzymał zdecydowane poparcie Rady Osiedla Sołacz. Życzymy powodzenia pasjonatom, których chętnie będziemy widzieli na naszym osiedlu.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki