Wybory do Rady Osiedla Sołacz

2011-01-30

W związku z reformą samorządów pomocniczych, Prezydent Miasta Poznania zarządział wybory do wszystkich rad osiedli Poznania w dniu 20 marca (Zarządzenie nr 12/2011).Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać do 15 lutego 2011 r.

Kandydatów na członków rady osiedla można zgłaszać w dniach od 7 do 11 i od 14 do 15 lutego, w godzinach od 8.00. do 15.30 oraz w dniach od 16 do 18 lutego w godzinach od 8.00 do 19.00 (ostateczny termin - 18 lutego).Głosowanie zostanie przeprowadzone 20 marca w godzinach od 8.00. do 20.00 w Gimnazjum Nr 63, ul. Drzymały 4/6.

Kandydatów można zgłaszać w Urzędzie Miasta między innymi przy ul. Libelta 16/20. pok. 102 i 107, przy ul. Słowackiego 22, pok. 150, przy ul. Matejki 50, pok. 219.

Informacje w sprawie wyborów można uzyskać pod numerami 878 41 68 i 878 41 53 oraz na stronie internetowej www.poznan.pl/osiedla.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy obywatel polski, który w dniu głosowania kończy 18 lat i na stałe zamieszkuje na obszarze działania rady. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być podpisane przez co najmniej 10 wyborców, na stałe zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

Wyborca głosuje przez postawienie znaku X w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Ilość postawionych znaków X nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym, czyli 15.

Nie zostaliśmy połączeni z innymi osiedlami, co nas cieszy, bo cenimy sobie zachowanie odrębności i specyfiki Sołacza. Obszar Osiedla Sołacz nie zmienił się (jest taki, jak przed reformą), czyli obejmuje ulice:

Aleja Wielkopolska, Bociania, M. Drzymały, Dworkowa, Golęcińska, Góralska, Grudzieniec, Kaszubska, Klin, Kujawska, Kurpiowska, Litewska, Łady, Małopolska, Mazowiecka, Nad Potokiem, Nad Wierzbakiem, Niestachowska, Niska, Plac Orawski, Pałucka, Podhalańska, Podlaska, Podolska, Podolańska, Poleska, Pomorska, Plac Spiski, Śląska, Śpiewaków, Warmińska, Wiece, W. Witosa, Wojska Polskiego, Wołyńska, Żmudzka oraz: Dojazd - numery 3-7, 10, 30-30a, 30b1-30b17, K. Pułaskiego - numery nieparzyste 9-23, Szydłowska - numery nieparzyste 29-41,53, Urbanowska - numery nieparzyste 1-13B, 39.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki