Konsultacje społeczne planu Park Golęcin

2011-04-19

Zespół projektowy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej podczas tzw. konsultacji społecznych w szkole przy ulicy Drzymały w dniu 19 kwietnia zaprezentował założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin. Otrzymaliśmy mapę i projekt uchwały, stanowiący opis założeń planu.

W dyskusji najwięcej czasu poświęcono koncepcji dojazdu do obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz do przylegających budynków.

Niestety, koncepcja przedstawiona przez MPU, mimo że została wybrana spośród trzech opcji, nie została uznana przez uczestników spotkania za zadowalającą. Polega ona na ustanowieniu jednego dojazdu zewnętrznego - z ulicy Wojska Polskiego na wysokości dawnej pętli autobusu 64 (przy restauracji Pod Sosenką) i dalej, aż na drugi koniec terenu objętego planem - do ulicy Niestachowskiej i torów kolejowych, ale bez połączenia z ulicą Niestachowską. W miejscu tym usytuowano budynek - tzw. dominantę przestrzenną o dopuszczalnej wysokości 25 metrów i powierzchni równej mniej więcej siedmiu kortom tenisowym, z wbudowanym garażem wielopoziomowym.

Rada Osiedla Sołacz przygotowuje swoje uwagi do planu, które przekaże Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz - do Państwa wiadomości - na naszej stronie internetowej.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki