Rada Osiedla Sołacz

Joanna
Bronikowska
- Szot
Ewa
Drobczyńska

Przewodnicząca
Zarządu
Jan
Rogala
Danuta
Kańska

Przewodnicząca
Rady
Henryk
Kledzik
Paweł
Lipczyński
Agnieszka
Niemira

Zastępca
Przewodniczącej
Zarządu
Dominik
Paukszta

Członek
Zarządu
Lidia
Pezowicz

Członek
Zarządu
Krzysztof
Piechocki

Zastępca
Przewodniczącej
Rady
Adam
Raszeja
Eliza
Rogala
Marlena
Waligóra

Członek
Zarządu
Henryk
Waraczyński
Jarosław
Wroński
© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki
  • Skład Rady Osiedla Sołacz kadencji 22.03.2015 - 22.03.2019:
  • Tomasz Bryłka - członek Zarządu spoza składu Rady