Strefy Płatnego Parkowania na razie nie będzie

2023-07-16

Rada Osiedla Sołacz negatywnie zaopiniowała projekt zmiany organizacji ruchu w granicach ul. Pułaskiego – al. Wielkopolska – ul. Nad Wierzbakiem – linia kolejowa. Zorganizowanie na tym obszarze Strefy Płatnego Parkowania wprowadziłoby zbyt wiele zmian w organizacji ruchu, a nadal nie wyeliminowałoby dzikich miejsc postojowych.

Podczas przeprowadzonych konsultacji, Osiedle nie otrzymało od mieszkańców jednoznacznej akceptacji Strefy Płatnego Parkowania.

Do wyrażenia takiej opinii przyczyniły się również konsultacje z jednostkami miejskimi.

Część mieszkańców, którzy przekazali swoją opinię na piśmie, była zdecydowanie przeciwna wprowadzaniu SPP, pisząc w podsumowaniu: Strefa Płatnego Parkowania na Sołaczu powinna powstać dopiero wówczas, gdy miejsc do parkowania będzie wystarczająco dużo, zwłaszcza tam, gdzie są klepiska wzdłuż jezdni zbyt wąskich, aby teraz ustanowić przy nich Strefę. Wprowadzenie Strefy, bez wcześniejszej modernizacji, poszerzenia ulic, spowoduje duży problem parkingowo-logistyczny, nie tylko w okolicy ulicy Klin. Podobna sytuacja jest na ul. Pałuckiej, Żmudzkiej i kilku innych na całym obszarze Pułaskiego-Wielkopolska-Nad Wierzbakiem.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki