Masterplan Golęcin - c.d.

2023-04-16

Rada Osiedla Sołacz zaopiniowała pozytywnie Masterplan dla Golęcina:

Osiedle wnosi o bezwzględne utrzymanie charakteru sportowo – rekreacyjnego dla Golęcina. Uważa się za niedopuszczalne zmniejszenie ilości zieleni na przedmiotowym terenie poprzez umiejscowienie nowych obiektów kubaturowych.

Osiedle zwraca uwagę na konieczność rozwoju infrastruktury zielono-niebieskiej. Wyraża się aprobatę dla uporządkowania terenu po byłych basenach i zagospodarowanie ich zielenią. Należy dążyć by zapisy planu zagospodarowania przestrzennego pozwoliły na umiejscowienie zbiornika wodnego, którego kształt, wielkość oraz rodzaj zostanie określony w momencie tworzenia projektu wykonawczego zadania.

Osiedle popiera ograniczenie do niezbędnego minimum ruchu samochodowego. Wnioskuje się o utworzenie zapisów w planie zagospodarowania pozwalających na możliwe ograniczenie miejsc do parkowania.

Osiedle wnioskuje o priorytetowe procedowanie planu zagospodarowania Park Golęcin.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki