Nasadzenia w ulicy Urbanowskiej

2022-05-23

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, w lutym br. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę obumarłych kasztanowców w pasie drogowym ul. Urbanowskiej. Obecnie ZDM oczekuje na decyzję administracyjną.

Z uwagi na gęsto rozmieszczone sieci uzbrojenia podziemnego, możliwości nasadzeń kompensacyjnych w tej lokalizacji są ograniczone. Ponadto na części ul. Urbanowskiej (odcinek od ul. Drzymały w kierunku wiaduktu PST) brakuje infrastruktury (chodnik, miejsca postojowe itp.). Wykonanie nasadzeń drzew na ulicach, które nie mają zagospodarowanego pasa drogowego nie jest zasadne, a obecnie w planie inwestycyjnym ZDM nie ma środków na opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania tej części ulicy.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki