Retencja dla Sołacza

2022-01-23

Jako pokłosie spotkania z Prezydentem Poznania otrzymaliśmy ze spółki Aquanet prezentację dotyczącą planów inwestycyjnych mających na celu zagospodarowanie wód Bogdanki i Wierzbaka.

Uznaliśmy, że najważniejszy dla naszego osiedla jest zbiornik usytuowany między ulicami Witosa i Dojazd nad rurociągiem, którym płynie Wierzbak (mapka obok).

W ramach ustanowionej dla potrzeb tworzenia Planu Inwestycji procedury złożyliśmy formalny wniosek o zaplanowanie zbiornika retencyjnego na Golęcinie (Odkryta Bogdanka). Budowę systemu retencji przewidują również PIM, które właśnie ogłosiły przetarg, mający na celu wyłonienie wykonawcy robót polegających na budowie hali pneumatycznej nad boiskiem obok stadionu lekkoatletycznego.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki