Master plan dla Golęcina

2021-10-13

Od kilku już lat Rada Osiedla Sołacz i grupa społeczników postuluje, aby przyśpieszyć prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla Golęcina – obszaru położonego w Północno-Zachodnim Klinie Zieleni, między Sołaczem i jeziorem Rusałka.

Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Poznania uzyskaliśmy informację, że opracowywany jest tzw. master plan, jako kompleksowa procedura planistyczna wyprzedzająca publiczne wyłożenie planu, dodajmy, podzielonego na dwa osobne plany:

Na tym obszarze, który posiada dominujące funkcje sportową i rekreacyjną, istnieje kilka problemów, przede wszystkim komunikacyjnych - parkowanie samochodów osobowych, nakładanie się na siebie komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej - co generuje kolizje i jest niebezpieczne. Uprzywilejowanym ruchem powinien tutaj być ruch pieszy i rowerowy, oddzielony od samochodów.

Kolejnym problem jest ograniczenie do minimum lub całkowicie nowej zabudowy, zwłaszcza nie związanej charakterem i nie pasującej gabarytowo do tego miejsca. Z niepokojem obserwujemy grodzenie obiektów sportowych, zwłaszcza boiska treningowego, albowiem jest to w sprzeczności z postulatami Rady Osiedla o otwartości i przyjaznym charakterze zagospodarowania terenu całego Golęcina.

Pozytywnie odebrane zostało zapewnienie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycz- nej o planowanym przedstawieniu sołackiej radzie przygotowywanego master planu oraz fakt, że tzw. społeczny plan zagospodarowania Golęcina ułatwi i przyśpieszy prace nad mpzp.

Andrzej Kurzawski

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki