Kolej Metropolitalna. Przystanek Sołacz

2021-10-12

Na spotkaniu w dniu 30 września 2021 r. z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem został poruszony temat planowanego przystanku kolei metropolitalnej Poznań Grudzieniec. Na wstępie przypomniano, że w grudniu 2019 roku nastąpił podział projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz D” w Poznaniu na:

To właśnie na obszarze projektowanego mpzp Dworzec Grudzieniec ma powstać przystanek kolei metropolitalnej Poznań Grudzieniec (w punkcie dobrze skomunikowanym, gdzie stykają się osiedla: Sołacz, Jeżyce i Stare Miasto).

W planach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przewidziano również przystanek w rejonie wiaduktu nad ul. Niestachowską. Przystanek kolejowy mógłby nosić nazwę Poznań Golęcin, z uwagi na bliskość stadionu golęcińskiego i innych obiektów sportowych.

Poznańska Kolej Metropolitalna to projekt Biura Metropolii Poznań. W projekcie tym uczestniczy m.in. Miasto Poznań, Urząd Marszałkowski, Województwo Wielkopolskie, 10 powiatów i 40 gmin oraz PKP PLK.

Powyższa inwestycja jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej dla studium wykonalności. Taka decyzja nie została jeszcze wydana. W kosztach powstania studium wykonalności partycypowało Miasto Poznań wraz z Urzędem Marszałkowskim. Poznańska Kolej Metropolitalna to inwestycja długoterminowa i kosztochłonna (w 2019 roku koszty powstania torów 3-go i 4-go oszacowano na blisko 1 miliard złotych), dlatego trudno określić, kiedy będzie ostatecznie zrealizowana.

Zapis spotkania na Youtube - dostępny tutaj. Orientacyjny czas w zapisie ze spotkania: od 1h19' do 1h30'.

Bogumiła Rosińska

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki