Klub Dojazd

2021-10-11

Podczas spotkania z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem oraz przedstawicielami jednostek miejskich, wśród ośmiu najważniejszych dla naszego osiedla tematów, poruszona została kwestia utworzenia przy ul. Dojazd placówki wsparcia dziennego - miejsca, które będzie integrować, aktywizować i wspierać mieszkańców baraków socjalnych, ale także innych zainteresowanych osób.

Panu Prezydentowi przedstawione zostały plany działania świetlicy, jej podstawowe założenia. W ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu podjęte zostaną ustalenia o harmonogramie działalności placówki.

Prezydent Jaśkowiak zaaprobował pomysł utworzenia placówki oraz zadeklarował pomoc Urzędu Miasta w jego realizacji.

Franciszek Szkudelski

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki