Zalewanie parku Wodziczki

2021-10-10

Szymon Prymas p.o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej podczas spotkania z Prezydentem Poznania poinformował uczestników spotkania o planach zapobiegania zalewaniu parku Wodziczki podczas ulewnych deszczów.

Pan dyrektor powiedział, że jest gotowa dokumentacja dotyczącą instalacji, która miałaby odwadniać teren placu zabaw i obiektów sportowych (pisaliśmy o tym tutaj). Koszt inwestycji jest szacowany na niecałe pół miliona złotych. Jednak po konsultacji ze specjalistami panuje przekonanie, że wspomniane przedsięwzięcie nie będzie efektywne, gdyż jest to teren o wysokim poziomie wód gruntowych i na miejsce odpompowanej wody będzie napływała woda z gruntu. Podobną opinię wyraził również prezydent Jaśkowiak.

Tańszym, mniej ingerującym w przestrzeń parku i bardziej efektywnym rozwiązaniem wydaje się zbudowanie zbiorników w miejscach, gdzie zbiera się woda. Zbiorniki te byłyby wyposażone w materiały absorpcyjne i odpowiednią roślinność. Byłoby to zatem wyposażenie części parku Wodziczki w tak zwane ogrody deszczowe.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wymienione rozwiązanie przyśpieszy odprowadzanie wody z terenu rekreacyjnego w parku Wodziczki, a nie zlikwiduje całkowicie tego zjawiska, gdyż należy wziąć pod uwagę wspomniany poziom wód gruntowych.

Zapis spotkania na Youtube - dostępny tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki