Sołacz B - plan uchwalony

2021-07-07

W dniu 6 lipca, na pięćdziesiątej sesji Rady Miasta Poznania uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sołacz – część B.

Jak pisze Biuletyn Miejski: Głównym celem planu Sołacz - część B jest powiększenie obszaru Parku Sołackiego o 2,3 ha oraz wzbogacenie obszaru Sołacza o nowe skwery zieleni publicznej. Ponadto plan wzmacnia ochronę budynków objętych wpisem do rejestru zabytków oraz przedłuża ulicę Litewską, ułatwiając dostęp do terenów zieleni. Dla obszarów przeznaczonych pod zabudowę wprowadza wysoki udział powierzchni wolnej od utwardzeń oraz ustala parametry zabudowy nawiązujące do Sołackich Willi Miejskich.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki