Odbyła się dyskusja publiczna nad miejscowymi planami Sołacz B i Sołacz C

2021-04-29

W dniach 26 i 27 kwietnia odbyła się na platformie ZOOM dyskusja publiczna dotycząca najnowszej wersji projektu mpzp Sołacz - część B oraz Sołacz - część C.

  • W propozycji mpzp Sołacz – część B - uwzględniona została uwaga Rady Osiedla Sołacz zgłoszona uchwałą Rady nr XI/71/VIII/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. i poszerzony został bufor zieleni parkowej od strony ul. Niestachowskiej. Tym samym projekt planu zgodny jest ze stanowiskiem Rady.
  • W propozycji mpzp Sołacz – część C - uwzględniona została część uwag Rady Osiedla Sołacz zgłoszonych uchwałą nr XI/70/VIII/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., w szczególności poszerzony został obszar zieleni o część terenu pomiędzy doliną Bogdanki i ul. Drzymały, a także teren wzdłuż estakady szybkiego tramwaju. Podczas dyskusji powtarzał się wielokrotnie postulat mieszkańców i organizacji społecznych o przeznaczenie pod zieleń dodatkowo obszaru 16MW na terenie pomiędzy doliną Bogdanki i ul. Drzymały. Pozwoliłoby to uchronić w całości od zabudowy istniejącą zieleń pomiędzy szkołą, a budynkami Zielony Sołacz przy ul. Drzymały 12AiB. Rada Osiedla Sołacz zajmie stanowisko w sprawie tej uwagi na najbliższym posiedzeniu.

Dostępne są prezentacje planów Sołacz - część B i Sołacz - część C. Przyjmowanie uwag do obu planów do 2021-06-01.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki