Sołacz - część C

2020-07-27

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz – część C w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Więcej informacji tutaj.

Projekt planu zostanie udostępniony na stronach internetowych MPU. Uwagi będzie można składać do 14 września.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki