Konsultacje społeczne w sprawie miejscowego planu

2020-02-11

Zespół ds. konsultacji społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie alei Wielkopolskiej w Poznaniu. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu, odbędzie się w czwartek, 20 lutego 2020 r. o godzinie 17.00 w 38. Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym, ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać: pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl; pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Kontakt: Miejska Pracownia Urbanistyczna: Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Tomasz Rymarski i Olga Karpińska - koordynatorzy projektu, tel. 61 639 64 88 i 89.

Teren objęty planem został wydzielony z planu Sołacz - część D w celu jego osobnego, szybszego procedowania, bez czekania na ustalenia dotyczące pozostałej części, objętej planem Dworzec Grudzieniec.

Można się spodziewać, że podczas konsultacji zostaną przedstawione wstępne założenia do planu, gdyż do jego sporządzania MPU przystąpiło niedawno - w grudniu ubiegłego roku. Informacje na temat planu W rejonie alei Wielkopolskiej znajdują się na stronie MPU tutaj, a planu Dworzec Grudzieniec - tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki