Projekt kanalizacji deszczowej w parku Wodziczki

2019-11-08

Na temat zalewania nowego placu zabaw w Parku Wodziczki przetoczyła się niejedna (nomen omen) burza. Z jednej strony cieszymy się, że inwestycja w plac zabaw okazała się tak bardzo trafiona, a z drugiej widzimy, że wykonawca nie uporał się z problemem odprowadzenia wody z tego terenu.

Z nadzieją zatem przekazujemy wiadomość, że Zarząd Zieleni Miejskiej wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Architektury z wnioskiem o ustalenie inwestycji celu publicznego:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem zasilania do projektowanej pompowni, stanowiącej element projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenie parku im. A Wodziczki w ramach zadania Renowacja parku Wodziczki w Poznaniu.

W ramach postępowania będą przeprowadzone uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich, Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Mamy nadzieję, że sprawy potoczą się szybko i wkrótce będzie można przystąpić do wykonania odwodnienia.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki