Co z planami zagospodarowania przestrzennego?

2018-07-23

Ostatnio na temat planów zagospodarowania prze- strzennego dla historycznego Sołacza (część B, C i D) pisaliśmy jesienią ubiegłego roku. Przekazaliśmy wtedy harmonogram prac nad planami, który otrzymaliśmy z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Informacje na ten temat otrzymał również Radny Miasta Poznania Jan Sulanowski.

Niestety zapowiadane terminy nie zostały dotrzymane. W związku z tym zarówno Rada Osiedla Sołacz, jak i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza zwróciły się do instytucji miejskich z prośbą o wyjaśnienie i przekazanie rzetelnych informacji, aby można było zaktualizować wiadomości przekazywane mieszkańcom.

W dniu 13 lipca odbyło się spotkanie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z przedstawicielami Zarządu Osiedla i Towarzystwa Przyjaciół Sołacza, podczas którego omówiono tematykę planów.

Załączamy sprawozdanie z tego spotkania - tutaj. Ubolewamy nad tym, że plany procedowane są tak długo. W tym czasie przy ulicy Drzymały powstają inwestycje, które odbiegają od naszego wyobrażenia o pożądanym ładzie przestrzennym w tej okolicy. Cieszy nas jednak to, że najważniejsze uwagi zgłoszone przez nas do planu Sołacz część C zostały uwzględnione.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki