Perypetie z placem zabaw

2018-05-14

Plac zabaw u zbiegu ulic Nad Wierzbakiem i Wojska Polskiego powstał ze środków Rady Osiedla Sołacz i z tych środków jest sukcesywnie modernizowany. Zabezpieczamy również pieniądze na jego bieżące utrzymanie.

Rok temu została zmieniona granica Osiedla Sołacz, tak by cały plac znalazł się w obrębie Sołacza (przedtem część placu leżała na terenie Osiedla Winiary).

W listopadzie Rada Osiedla Sołacz podjęła uchwałę z wnioskiem do Prezydenta Miasta Poznania o przejęcie terenu w zarząd. Procedura jednak przedłużała się na tyle, że Rada Osiedla postanowiła przekazać środki na zarządzanie placem do Zarządu Zieleni Miejskiej. Niestety ZZM negatywnie zaopiniował to zadanie. Z kolei negatywna opinia ZZM spowodowała opóźnienie w otwarciu placu zabaw przy zachowaniu wymogów co do zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci.

W zaistniałej sytuacji Szkoła Podstawowa nr 73 zgodziła się objąć zarządzanie placem wraz z niezbędnymi środkami finansowymi. Trwają ostatnie uzgodnienia Szkoły z przyszłym operatorem. Liczymy, że uda się to jak najszybciej.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki