Kto nie chce hali na Golęcinie?

2018-02-09

Ostatnio sporo się mówi o planach budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Tak zwana strona społeczna jest atakowana za rzekome blokowanie tej inwestycji.

Na posiedzeniu w dniu 14.02.2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę działającego w imieniu społeczników Towarzystwa Przyjaciół Sołacza i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W wyniku tego orzeczenia zakwestionowana została decyzja o warunkach zabudowy, na podstawie której wydano pozwolenie na budowę.

Jak już nie raz pisaliśmy stronie społecznej nie chodzi o niedopuszczenie do powstania hali, ale o wybudowanie jej po zaplanowaniu co najmniej fragmentu Golęcina między ulicą Niestachowską i istniejącymi obiektami sportowymi. Zależy nam po prostu na zagospodarowaniu tej perełki sportowo-rekreacyjnej Poznania w sposób przemyślany i zaplanowany. Na razie udowodniliśmy, że w procesie przygotowania do budowy naruszono procedury. Przyszłość pokaże, czy najpierw powstanie hala, czy miejscowy plan zagospodarowania tego niewielkiego przecież terenu.

Na ten temat pisze m.in. Głos Wielkopolski.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki