Brązowe pojemniki już obowiązują

2018-01-09

Sprawdziliśmy, że pojemniki na odpady biodegradowalne są w sprzedaży na gratowiskach - tak jak pisaliśmy tutaj - w cenie 150 zł brutto za pojemnik 120 litrowy (czyli taki, jakie posiada większość właścicieli domów jednorodzinnych). Pojemniki posiadają drugie dno w postaci kratki – rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu odsączenia odcieku z pojemnika oraz mają odpowiednie otwory wentylacyjne po bokach, aby odpady mogły wysychać.

Segregacja bioodpadów jest bardzo ważna i racjonalna, bo zamiast spalać biomasę w spalarni, odpady trafiają do kompostowni, gdzie podczas fermentacji wydziela się z nich metan, który spalając daje energię elektryczną i ciepło, a pozostałości służą jako nawóz. W spalarni natomiast najpierw trzeba do biomasy dostarczyć dużą ilość ciepła, żeby woda odparowała, a dopiero potem można ją spalić wraz z pozostałymi składnikami odzyskując część energii. To co pozostanie po spalaniu nie będzie nawozem, tylko odpadem bardzo uciążliwym dla środowiska.

Uzupełnienie 15.01.2018

11 stycznia bioodpady nie zostały odebrane. GOAP zapewnia, że pojemniki zostaną opróżnione 24 stycznia. Bioodpady będzie odbierała ta sama ekipa, która przyjedzie po odpady zmieszane. Niestety są wypadki kradzieżach brązowych pojemników - czytaj na e-poznan.

Co ciekawe, na ulicy Mazowieckiej bioodpady zostały odebrane, a pojemniki oznakowane, ale wywiozła je inna ekipa, po kilku godzinach.

Natomiast przy ul. Nad Potokiem nie ma jeszcze pojemników, choć zostały zamówione w firmach odbierających odpady.

Jednym słowem: segregacja bioodpadów rodzi się w bólach.

Szczegółowy opis dotyczący bioodpadów dostępny jest w przysłanych przez GOAP Zasadach odbioru - tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki