Pojemniki na odpady biodegradowalne

2017-12-19

Zgodnie z regulaminem Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej od 1 stycz- nia 2018 roku zostaje wprowadzony obowiązek segregowania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpadów bio oraz odpadów zielonych). Zatem od 1 stycznia 2018 r. na terenie naszych nieruchomoci będzie musiał pojawić się dodatkowy pojemnik na odpady biodegradowalne.

Jak informuje Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poz- naniu sp. z o.o. pojemniki można zakupić w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. gratowiskach (płatność tylko gotówką):

  • w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 284,
  • w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12,
  • w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren składowiska odpadów).

W ofercie są pojemniki:

  • 120 l w cenie 150 brutto,
  • 240 l w cenie 172,20 zł brutto.

Więcej informacji tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki