Golęcin włączony do programu rewitalizacji śródmieścia

2017-03-20

Teren Golęcina zarządzany przez POSiR, będący przedmiotem społecznej koncepcji zagospodarowania, zostanie prawdopodobnie włączony do Zintegrowanego programu odnowy i rozwoju śródmieścia Poznania na lata 2014 - 2030.

Program służący w szczególności pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej został opracowany w roku 2013, ale w bieżącym roku nastąpiła intensyfikacja prac nad jego realizacją.

Golęcin został uznany za obszar szczególnie zdegradowany i zamiar objęcia go programem rewitalizacji jest jak najbardziej słuszny. Liczymy na to, że wsparcie finansowe UE umożliwiłoby szybszą realizację wszystkich elementów przewidzianych w koncepcji zagospodarowania. Rada Osiedla Sołacz zabiega o to, żeby do programu została dołączona przynajmniej ta część Sołacza, która stanowi łącznik między Golęcinem, a centrum miasta. W przeciwnym razie Golęcin będzie wyspą na mapie oderwaną od obszaru podstawowego, to jest śródmieścia Poznania, co widać na planie zamieszczonym powyżej.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki