Odpowiedź Wydziału Transportu i Zieleni

2017-03-18

Po konsultacjach społecznych w sprawie ulicy Klin (zobacz artykuł) skierowaliśmy do Wydziału Transportu i Zieleni pismo z propozycjami zmian. Otrzymaliśmy odpowiedź zawierającą informacje Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Jest zgoda na zamontowanie luster, na progi zwalniające, na wprowadzenie zakazu skrętu w prawo z południowej jezdni Alei Wielkopolskiej (od strony centrum) w ulicę Nad Wierzbakiem, z wyłączeniem autobusu oraz na wprowadzenie zielonej strzałki na skręcie z ulicy Nad Wierzbakiem w prawo w Aleję Wielkopolską w stronę centrum miasta. Jest również zgoda na utworzenie miejsc parkingowych po zachodniej stronie części wschodniej ul. Klin oraz po stronie wschodniej - jeśli pozostanie odpowiednia ilość miejsca.

Nie ma natomiast zgody na wprowadzenie odpowiedniego zakazu parkowania z wyłączeniem mieszkańców na ulicach: Grudzieniec, Pałucka, Żmudzka, Łady, Klin. Nie jest możliwe wprowadzenie klauzuli do znaku B-35 (zakaz postoju) lub B36 (zakaz zatrzymywania się) wyłączającej mieszkańców spod ich obowiązywania.

Pismo WTiZ jest dostępne tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki