Zagospodarowanie Golęcina

2017-01-24

Dawno nie pisaliśmy o zagospodarowaniu Golęcina. Pierwotnie powód był następujący: dość długo zabiegaliśmy o środki finansowe dla stworzenia szczegółowej koncepcji urbanistycznej, jednoznacznie określającej założenia niezbędne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Z kolei gdy środki się znalazły i opracowanie powstało, zleceniodawca, czyli POSiR zastrzegł sobie (standardowo w takich przypadkach) prawo do pierwszeństwa w jego opublikowaniu. W umowie jest jednak zastrzeżenie, że zamawiający może z tego prawa skorzystać w okresie 60 dni od zrealizowania umowy, czyli w tym przypadku od 16 grudnia 2016 roku.

Tak więc Koncepcja urbanistyczna dla nieruchomości Oddziału Golęcin, która została opracowana przez architektów Andrzeja Kurzawskiego i Jakuba Gwizdałę wraz z kilkuosobową grupą specjalistów, musi jeszcze trochę poczekać, żeby została przez nas Państwu zaprezentowana.

Mamy jednak nadzieję, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wkrótce dojdzie do podpisania porozumienia między Miastem a stroną społeczną co do zagospodarowania Golęcina, a wtedy zaistnieją okoliczności sprzyjające oficjalnemu zaprezentowaniu Koncepcji jako owocu zgodnej współpracy samorządowców i władz Miasta.

Pewnym cieniem na tych oczekiwaniach kładzie się postawa Poznańskich Inwestycji Miejskich, które zleciły wykonanie projektu treningowej hali lekkoatletycznej i ignorują propozycję strony społecznej, aby spotkać się i przedyskutować wkomponowanie hali w cały teren.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki