Propozycje zmian w komunikacji na Sołaczu

2016-07-19

Niedawno pisaliśmy o propozycji zmian w organizacji ruchu na Sołaczu i zachęcaliśmy Państwa do wypowiedzenia swojej opinii na ten temat. Dziś załączamy trzy pisma, które mieszkańcy do nas wysłali.


Pismo pierwsze:

Szanowna Rado - jeden tylko apel - prośba byście nie wylewali dziecka z kąpielą i by Wasze zapewne dobre chęci nie skończyły się tym, że mieszkańcy Mazowieckiej, Kujawskiej czy Pomorskiej by dostać się do Nad Wierzbakiem będą musieli pojechać w górę do Wojska Polskiego - to bowiem może i kilkadziesiąt metrów, ale rano niestety także kilkadziesiąt minut... Ogromna prośba o faktyczne konsultacje tematu z mieszkańcami.


Pismo drugie:

Przeczytałem właśnie propozycję Rady Osiedla Sołacz dotyczącą organizacji i uspoko- jenia ruchu samochodowego na Sołaczu. Bardzo popieram te propozycje, a ponieważ mieszkam na Al. Wielkopolskiej to również jestem zainteresowany i popieram propozycje Rady uspokojenia ruchu szczególnie na północnej nitce alei. Wprowadzenie na jezdni nitki ścieżki rowerowej  istotnie mogłoby ograniczyć skłonność kierowców do ścigania się tym odcinku ulicy, a także znacznie ograniczyłoby konflikt pieszy-rowerzysta na wąskim chodniku alei. Jednak można by się też zastanowić nad wymuszeniem ograniczenia prędkości poprzez wybudowanie łagodnych progów zwalniających na jezdni np. w pobliżu posesji nr 4 i 6 oraz przed przejściem dla pieszych przy parku Wodziczki. Wprowadzenie na jezdnię ścieżki rowerowej ograniczy wprawdzie ruch samochodów na jezdni ale nie wyeliminuje nadmiernie szybkiej jazdy (szczególnie motocyklistów w letnich miesiącach) powodującej zagrożenie dla rowerzystów oraz pieszych przy parku Wodziczki. Szczególnie niebezpiecznie szybka i ogromnie hałaśliwa jest jazda motocyklistów na długim, prostym północnym odcinku Alei Wielkopolskiej.

Łagodne progi zwalniające (podobne do tych w strefie 30) nie powinny zbytnio ograniczyć przepustowości alei, natomiast znacznie ograniczyłyby nadmierna prędkość jazdy oraz zapewniłyby większe bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych.


Pismo trzecie:

Z radością przyjmuję informacje dotyczące rozpoczętych prac nad reorganizacją ruchu oraz rewitalizacją terenów zielonych.

Jako mieszkaniec ulicy Żmudzkiej (od kilku pokoleń) chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka aspektów związanych właśnie z tą ulicą (a dokładnie odcinkiem pomiędzy Al. Wielkopolską , a ulicą Pałucką).

  • Na końcu ulicy Żmudzkiej na styku z Aleją Wielkopolską znajduje się rurociąg elektrociepłowni (wyjątkowo szpetna rzecz). Niestety miejsce jest to zapomniane przez służby odpowiedzialne za zieleń i corocznie zarasta dziką roślinnością w której gąszczu regularnie składowane są śmieci. Jest to miejsce wyraźnie negatywnie wyróżniające się i widoczne zarówno z alei Wielkopolskiej jak i z ul. Żmudzkiej (jedynym pozytywnych aspektem jest rosnące tam drzewo które nieco zasłania rurociąg). Uważam iż samo regularne wykaszanie tego terenu znacznie podniosło by estetykę tego miejsca a doce- lowo warto byłoby zaplanować tam nasadzenia roślinności.
  • Problem wykorzystywania sąsiedztwa strefy płatnego parkowania dotyczy także niestety ulicy Żmudzkiej, które w połowie jest ulica nieutwardzoną, a parkuje tam coraz więcej samochodów w sąsiedztwie Alei Wielkopolskiej. Ponadto stan nawierzchni jest fatalny, źle wyprofilowany, powodując iż opady deszczu spływają w kierunku części nieutwardzonej zamiast do kanalizacji burzowej. Powoduje to powstawania zastoisk wodnych, kałuż, parkujące samochody rozjeżdżają pobocze. Bardziej intensywne deszcze spływają strumieniem przez całą część nieutwardzoną, przez którą nie sposób przejść pieszo.
  • Rozwiązaniem byłoby:
    • Remont nawierzchni drogi oraz chodników wraz z poszerzeniem utwardzenia, skanalizowaniem wód opadowych oraz zaprojektowaniem pasu zieleni.
    • Ograniczenie wjazdu na ulicę Żmudzka od strony ulicy Pałuckiej tylko dla mieszkańców.
  • Na ulicy Żmudzkiej znajdują się słupy oświetleniowe które oprócz fatalnego wyglądu (stylistyka jak z obozu zesłańców na Syberii) są w opłakanym stanie technicznym. Wyraźnie widać destrukcję struktury żelbetonu (wystające druty zbrojeniowe, jest wiele ubytków betonu). Krótko mówiąc zagrażają bezpieczeństwu przechodniów oraz samochodów i budynków. Rozwiązaniem byłaby rzetelna ocena techniczna i w kon- sekwencji wywiana na nowe.
© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki