Propozycje zmian w komunikacji na Sołaczu

2016-06-21

Sołacz charakteryzuje się bliskością centrum oraz brakiem strefy płatnego parkowania. Powoduje to, że duża ilość aut mieszkańców spoza Sołacza, zostawia swoje pojazdy na sołackich ulicach, często niezgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, rozjeżdżając przy tym zieleń, uniemożliwiając często normalny, bieżący ruch mieszkańcom oraz stwarzając zagrożenie (parkowanie przy pasach dla pieszych, ograniczając widoczność).

Rada Osiedla Sołacz wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim mieszkańców własnego osiedla zamierza poprzez odpowiednie działania wpłynąć na tę sytuację. W pierwszej kolejności zamierzamy uspokajać ruch na Sołaczu, remontować (w miarę możliwości) zniszczone chodniki i pasy zieleni, a dalej ograniczać dzikie parkowanie i zmieniać organizację ruchu. Ważna jest poprawa warunków akustycznych głównych ulic, ochrona chodników, ochrona przed zanieczyszczeniem spalinami i ułatwienia dla pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej.

Jednym z głównych działań podjętych w tym kierunku jest zmiana organizacji ruchu na zabytkowym Sołaczu (kwartały pomiędzy ulicami Niestachowska/Wojska Polskiego/Nad Wierzbakiem/Małopolska), chroniąc go m.in. przed ruchem tranzytowym, spalinami i nieodpowiedzialną jazdą oraz parkowaniem.

Dlatego przekazaliśmy Zarządowi Dróg Miejskich 26 480 zł na opracowanie wstępnej koncepcji, której głównym założeniem miałoby być wprowadzenie równorzędnych skrzyżowań, ograniczenie prędkości do 30 km/h (Strefa 30), likwidacja niepotrzebnych znaków drogowych lub ograniczenie ich ilości do niezbędnego minimum zmieniając je na rozmiar mini lub małe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.), wyznaczenie miejsc parkingowych i innych działań nie uderzających w mieszkańców tego rejonu.

Kolejną koncepcją jest wyznaczenie drogi rowerowej w ciągu północnej nitki al. Wielkopolskiej. Obecnie szerokość jezdni na tym odcinku zachęca kierowców do brawurowej jazdy. Nie ma na to zgody ze względu na znajdujące się w okolicy przedszkole i żłobek, z których dzieci przechodzą przez aleję na plac zabaw w parku Wodziczki. Dlatego zajęcie części pasa pod drogę rowerową jest naszym zdaniem zasadne. Kolejnymi argumentami za tą koncepcją są wyłączenie z ruchu rowerowego drogi pieszo-rowerowej w parku Wodziczki (wzdłuż wału). Uzasadniamy to koniecznością oddania tej alejki spacerowiczom, których po rewitalizacji parku Wodziczki przybędzie, a już teraz występuje tam konflikt pieszy-rowerzysta. Dla ruchu rowerowego przeznaczymy jezdnię wspomnianej alei Wielkopolskiej oraz zrewaloryzowaną aleję w północnej części parku Wodziczki. Postulujemy również o wyłączenie z ruchu rowerowego środka alei Wielkopolskiej również ze względu na konflikt rowerzysta-pieszy. Ruch rowerowy środkiem alei byłby dozwolony tylko dla rowerzysty jadącego z dzieckiem do lat 10 (artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym).

Podobnie jak północna nitka alei Wielkopolskiej, reorganizacji wymaga jej nitka południowa. Zbędne są tam dwa pasy ruchu w jednym kierunku, które również zachęcają do szybkiej jazdy. Postulujemy o wyznaczenie analogicznej jak na nitce północnej drogi rowerowej.

Konieczne jest wprowadzenie zakazu skrętu w prawo z południowej nitki alei Wielkopolskiej (naprzeciw ul. Litewskiej) w prawo w ul. Nad Wierzbakiem, z wyjątkiem komunikacji miejskiej. Ruch z al. Wielkopolskiej w kierunku północnym odbywa się już nitką północną alei i nie ma konieczności wpychania potoku aut nitką południową. Powinien być tylko wjazd w Litewską i w lewo w Nad Wierzbakiem. To skrzyżowanie jest fatalnie zorganizowane oraz niebezpieczne i wymaga przebudowy lub reorganizacji.

Kierowcy skracają sobie korki na Wojska Polskiego przejeżdżając szybko ul. Wołyńską lub Śląską w dół i wyjeżdżają na Nad Wierzbakiem przy przystanku tramwajowym. Stwarzają tym samym niebezpieczeństwo szybką jazdą przez zabytkowy Sołacz. Dlatego konieczna jest zmiana kierunku ruchu na krótkim odcinku Małopolskiej od Nad Wierzbakiem do Śląskiej wraz z uniemożliwieniem wjazdu z al. Wielkopolskiej, dopuszczalny wjazd wyłącznie z ul. Nad Wierzbakiem od strony północnej.

I ostatnia, ale nie mniej ważna kwestia: remont chodników ulicy Klin, budowa miejsc parkingowych i odtworzenie pasów zieleni, wraz ze zmianą organizacji ruchu. W tym roku przystępujemy do remontu chodników na zachodnim Klinie, po obu stronach jezdni.

Rada Osiedla proponuje następujące rozwiązania, które mogłyby być wprowadzone przy tej okazji (ale nie od razu):

  • na początek remont chodników zachodniego Klina z wyrzuceniem aut z rozjechanych już pasów zieleni.
  • następnie remont chodnika na Klinie wschodnim wraz z uporządkowaniem parkowania.

Istotne jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, który jest stałym elementem uspokojenia ruchu. Ulice jednokierunkowe uspokajają ruch samochodów, są tym samym bezpieczniejsze dla kierowców, pieszych i rowerzystów. Dzięki usunięciu jednego pasa kierunkowego, zyskujemy w jego zastępstwie miejsca parkingowe na jezdni, ratując tym samym pasy zieleni oraz przeznaczone dla pieszych chodniki. Zyskuje na tym również estetyka ulicy. Dodatkowym i nie mniej ważnym argumentem, jest zmniejszenie ilości samochodów na ulicy jednokierunkowej, dzięki czemu ograniczamy zanieczyszczenie spalinami oraz hałasem. Ulica jednokierunkowa NIE JEST utrudnieniem dla mieszkańców. Jest to szansa na wyeliminowanie tranzytu sprzed ich domów. Może się zdarzyć, że stare przyzwyczajenia będzie trzeba zamienić i aby wyjechać tam, gdzie się chce, trzeba będzie nadłożyć kilkadziesiąt metrów, co jest niczym w porównaniu z wymienionymi wyżej korzyściami.

Zachęcamy do przesłania swoich uwag na adres Osiedle_Solacz@um.poznan.pl z dopiskiem: dotyczy koncepcji zmian w organizacji ruchu na Sołaczu.

Tomasz Hejna

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki