Zagospodarowanie Golęcina

2016-01-08

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 475/2015/P z dnia 20.07.2015 r. powołany został Zespół ds. przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu kompleksu Golęcin. Przewodniczącym Zespołu jest dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Zbigniew Madoński, a bezpośredni nadzór nad pracami Zespołu powierzono Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Arkadiuszowi Stasicy. Podczas prac Zespołu uwidoczniły się zdecydowane różnice między założeniami POSiR i strony społecznej reprezentowanej przez przedstawicieli osiedla Sołacz i osiedli jeżyckich.

Najogólniej mówiąc POSiR dąży do tego, aby Golęcin stał się miasteczkiem sportowym o intensywnym zagospodarowaniu, natomiast strona społeczna chciałaby, aby ten teren miał charakter rekreacyjno-sportowy o dużych walorach wypoczynkowych nie tylko dla osób intensywnie uprawiających sport.

Obok hal lekkoatletycznej i tenisowej, hotelu-SPA oraz obiektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015, POSiR chciałby zaplanować budowę szkoły i przedszkola sportowego, które generują duży ruch samochodowy na skutek dowozu i odbioru dzieci przez rodziców i opiekunów, co obserwujemy na przykładzie szkoły „Da Vinci”. Budowie szkoły i przedszkola sprzeciwia się strona społeczna. Oprócz generowania dużego ruchu samochodowego, omawiana inwestycja edukacyjna doprowadziłaby do przekroczenia granicy intensywności zabudowy i naruszenia systemy napowietrzania w ramach zachodniego klina zieleni.

Charakter rekreacyjno-sportowy wzbogaciłoby odsłonienie strumienia Bogdanka, który przepływa pod ziemią z jeziora Rusałka do stawów w Parku Sołackim. Odkryty, jak dawniej, strumień byłby elementem bardzo urozmaicającym krajobraz. Niestety nie ma go w wersji preferowanej przez POSiR.

Na fragmencie planu Poznania z 1938 roku widać Bogdankę, która w 1936 roku została skanalizowana i spiętrzona w betonowym zbiorniku o długości 312 m, szerokości 15,2 m i głębokości 2,5 m. Zbiornik ten służył do naturalnego podgrzewania wody, która była dostarczana do basenów pływalni, zaś brudna woda z basenów spływała do Bogdanki. Ulica Niestachowska na tym planie przebiega jeszcze po zachodniej stronie kąpieliska. Oś tej ulicy przesunięto w kwietniu 1939 roku na miejsce, które zajmuje dzisiaj - jako przedłużenie ulicy Żeromskiego. No i nie ma jeszcze jeziora Rusałka.

Droga z ulicy Warmińskiej do Rusałki powinna być w swoim charakterze kontynuacją Parku Sołackiego. Nie można dopuścić do jej zatłoczenia jak w przypadku ścieżek nad Maltą. Walor wypoczynkowy i rekreacyjny tej drogi jest ważny dla wielu spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów. Liczba osób korzystających z tej trasy z pewnością wielokrotnie przewyższa potencjalną liczbę sportowców, którzy będą korzystali z terenu, przez który ona przebiega. Tak więc konieczne jest oddzielenie drogi dla pieszych od drogi rowerowej i ewentualnie samochodowej. Projekt POSiR, poparty niestety przez Oficera Rowerowego(!), przewiduje jednak korzystanie z jednej drogi przez samochody, rowery i pieszych.

Jednym z założeń strony społecznej jest scalenie funkcji obiektów sportowych, które będzie służyć lepszemu zarządzaniu poszczególnymi kompleksami sportowymi (lekkoatletycznym i tenisowym), zapewni najlepszą logistykę i zmniejszy tłok na drogach i ścieżkach (minimalizacja krzyżowania się tras komunikacyjnych). W szczególności hala tenisowa powinna powstać przy istniejącym Parku Tenisowym Olimpia.

O historii działań związanych z Golęcinem piszemy w zakładce Golęcin tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki