Przebudowa ulicy Grudzieniec

2015-12-08

Według planów Rady Osiedla Sołacz w następnej kolejności po ulicy Mazowieckiej ma być wyremontowany chodnik ulicy Grudzieniec na odcinku od ulicy Nad Wierzbakiem do Niestachowskiej. Zdecydował o tym jego stan, ale przede wszystkim problem bezpieczeństwa pieszych, którzy aby ominąć pnie i korzenie drzew muszą wchodzić na jezdnię. Natomiast poruszanie się po takim chodniku osób na wózkach inwalidzkich jest niemożliwe.

Jeszcze w 2014 roku Zarząd Dróg Miejskich remont chodnika warunkował wycięciem części drzew. Dla spełnienia tego warunku Przewodnicząca Zarządu zbierała podpisy mieszkańców pod zgodą na taką wycinkę.

Na początku roku 2015, mimo uzyskania podpisów, ZDM oświadczył, że nie podejmie się wycinki drzew ze względów społecznych. Zaproponował przekształcenie jezdni ulicy Grudzieniec w pieszo-jezdnię z zabezpieczeniem dla pieszych możliwości obejść wokół drzew. Wobec takiego stanowiska ZDM Rada Osiedla zgodziła się na sfinansowanie projektu pieszo-jezdni.

Obecnie okazało się, że przebudowę ulicy, której koszt wycenia się na 1,1 mln zł, należy zakwalifikować jako inwestycję, a nie jako remont (w związku z tym, że przebudowany ma być nie tylko chodnik, ale również jezdnia). Według ZDM wynika z tego brak możliwości dofinansowania przez przez tę instytucję (tak, jak np. wcześniej ulicy Mazowieckiej). Wobec tego całość kosztów musiałaby pokryć Rada Osiedla. Dodatkowo można wystąpić o grant i teoretycznie do Budżetu Obywatelskiego, co jednak daje małe szanse powodzenia. Na spotkaniu w dniu 22 października przedstawiciel ZDM zobowiązał się wyjaśnić kwestię sfinansowania przebudowy.

Musimy wziąć pod uwagę fakt, iż jeżeli Miasto tej inwestycji nie dofinansuje, to przez najbliższych kilka lat nie wyremontujemy na Sołaczu żadnego innego chodnika, ponieważ wszystkie nasze środki pochłonie przebudowa ulicy Grudzieniec. Dlatego potrzebne są rozmowy z ZDM, który odrzucił opcję wycięcia drzew rosnących w chodniku i wymusił na nas wariant obecnie projektowany. Może potrzebne będą rozmowy z Zarządem Miasta lub z Radnymi Miejskimi. Dbałość o środowisko naturalne nie może postawić Osiedla w sytuacji konieczności realizacji inwestycji wprawdzie niezbędnej ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, ale praktycznie przekraczającej jego możliwości finansowe.

Na naszą prośbę radna Halina Owsianna zgłosiła do Budżetu Miasta na 2016 rok poprawkę dotyczącą sfinansowania remontu ulicy Grudzieniec przez Miasto Poznań. Liczymy, że zgłoszona poprawka zostanie przyjęta przez Radę Miasta.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki