Wręczono petycję o poszerzenie Parku Sołackiego.

2015-11-09

Członkowie Rady Osiedla Sołacz wręczyli wczoraj Prezydentowi Miasta Poznania petycję podpisaną przez 1400 mieszkańców Poznania i okolic w sprawie poszerzenia Parku Sołackiego o teren położony między ulicami Litewska-Poleska-Niestachowska-Grudzieniec. O treści petycji pisaliśmy tutaj. Podczas spotkania z Prezydentem przedstawione zostały argumenty przeciw zabudowie tego terenu.

Relację z tego wydarzenia można przeczytać w Głosie Wielkopolskim, epoznan i obejrzeć w WTK.

Dziękujemy Państwu za tak liczne poparcie, a zbierającym podpisy za poświęcony czas.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki