Wielofunkcyjne boisko sportowe w Gimnazjum nr 63 na Sołaczu

2015-05-25

W 2013 roku z inicjatywy Przewodniczącej Rady Osiedla Sołacz i Dyrektora Gimnazjum nr 63 w Poznaniu rozpoczęto modernizację boiska sportowego przy ul. Drzymały 4/6. Modernizacja zgodnie z założeniami przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym etapie, w roku 2013, przygotowano podłoże i położono nowy dywanik asfaltowy na zniszczonej starej nawierzchni boiska. W roku 2014 wykonano powierzchnię poliuretanową, zamontowano urządzenia sportowe (bramki, kosze) oraz ustawiono tzw. piłko-chwyty za bramkami. Boisko zostało ukończone późną jesienią 2014 roku.

Całkowity koszt modernizacji wyniósł około 200 tysięcy złotych. Rada Osiedla wyasygnowała na ten cel 100 tysięcy złotych, Gimnazjum 63 w Poznaniu 50 tysięcy złotych. Pozostałą, brakującą kwotę przekazał Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. W ten sposób po wielu latach starań Gimnazjum doczekało się boiska sportowego z prawdziwego zdarzenia.

Determinacja przewodniczącej Rady Osiedla Sołacz p. Danuty Kańskiej oraz członków Rady spowodowała, iż od 2014 roku uczniowie gimnazjum cieszą się nowoczesnym boiskiem. W chwili obecnej korzystają z niego także uczniowie prywatnej szkoły „Eureka”, która wynajmuje część budynku od Gimnazjum nr 63. Popołudniami i w weekendy boisko służy młodzieży i mieszkańcom Sołacza. W dniu 1 czerwca 2015 r. z okazji Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego boisko zostanie oficjalnie otwarte. Na uroczyste otwarcie zaproszenie otrzymali przedstawiciele władz miasta, Wydziału Oświaty oraz wielu gości zaprzyjaźnionych i na stałe współpracujących z gimnazjum. Współgospodarzami otwarcia jest społeczność Gimnazjum nr 63 oraz Rada Osiedla Sołacz.

Marek Szczeszak

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki