Obrady Towarzystwa Przyjaciół Sołacza

2015-05-21

W dniu 19 maja 2015 r. w Restauracji Meridian odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Sołacza.

Prezes Marian Weber przekazał zgromadzonym licznie członkom Towarzystwa sprawozdanie z minionego roku działalności. W tym czasie wzrosła liczba członków (obecnie 33) i wzmogła się aktywność stowarzyszenia. Towarzystwo wspólnie z Radą Osiedla Sołacz organizowało Koncerty Sołackie i inne imprezy kulturalne, angażowało się w sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym wspomagając Radę Osiedla Sołacz fachową wiedzą. Pogłębia się integracja członków stowarzyszenia. Grono przyjaciół spotyka się regularnie co dwa tygodnie i wyjeżdża na wspólne wycieczki.

Komisja Rewizyjna doceniła rzetelne prowadzenie księgowości oraz dobrą kondycję finansową Towarzystwa, po czym Zarząd uzyskał absolutorium Zgromadzenia.

Pięcioosobowy skład Zarządu został uzupełniony poprzez wybór Stanisława Jasińskiego, który będzie pełnił funkcję skarbnika.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki