Golęcin pięknieje. A plany?

2015-04-27

W dniu dzisiejszym na terenie Golęcina odbyło się posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania. Uczestnicy spotkania zapoznali się z postępem prac prowadzonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014, a następnie planami realizacji Budżetu Obywatelskiego 2015. Dotychczas prace te nie wykraczały poza remonty istniejących obiektów. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Rad Osiedla Sołacz i Strzeszyn zdecydowanie postulowali konieczność wstrzymania inwestycji wykraczających poza ten zakres do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin. Zobacz artykuł na ten temat tutaj.

Jednym z punktów posiedzenia była prezentacja Familijnego Poznania na temat Ośrodka Rusałka. Niestety czas nie pozwolił na dyskusję o problemach związanych z administrowaniem tym ośrodkiem i perspektywą ewentualnego zawarcia wieloletniej umowy ze spółką Frajda.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki