Konsultacje w sprawie Golęcina i Rusałki - otrzymaliśmy pełną wersję raportu

2014-10-02

Otrzymaliśmy pełną wersję raportu z konsultacji społecznych poświęconych koncepcji zagospodarowania Golęcina i Rusałki. Można się z nią zapoznać - tutaj. Jest to bardzo obszerne zestawienie wyników badań przeprowadzonych przy wykorzystaniu całej gamy metod i technik statystycznych. Zawiera bardzo wiele informacji różniących się zarówno charakterem jak i wagą gatunkową. Kto będzie szukał w tym materiale jakiejś spójnej myśli traktującej omawiany teren kompleksowo, od podstaw, na pewno znajdzie koncepcję siedmiu jeżyckich rad osiedli, o której pisaliśmy tutaj, a którą autorzy raportu umieścili w swoim opracowaniu.

Oprócz naszej koncepcji raport zawiera również projekty zagospodarowania fragmentów terenu zgłoszone przez tak zwanych interesariuszy: Sportowy Golaj, Park Tenisowy Olimpia i Park Sportowy Golęcin. Projekty te nie zajmują się jednak wszystkimi aspektami planistycznymi. Pomijają na przykład tak ważny element, jak komunikacja. Przedstawiają plany, komputerowe wizualizacje pomysłów, które mogą być wzięte pod uwagę przez planistów. Powinno to być jednak uwarunkowane zgodnością z ogólną koncepcją całości. Niestety nie można również wykluczyć tego, że ogólna koncepcja będzie się musiała dostosować do jedynie słusznych pomysłów wspomnianych interesariuszy.

Autorzy raportu starali się wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych sondaży. Wzięto pod uwagę zarówno te propozycje, które zgłosiły dziesiątki osób w badaniu internetowym, jak i opinie pojedynczych osób. Takim przykładem może być zapisany w dwóch miejscach wytłuszczonym drukiem pomysł zbudowania domków kempingowych do wynajęcia jako głos w dyskusji na temat: Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? - zgłoszony przez jedną (!) osobę.

Jeśli chodzi o wspomnianą komunikację, kilkakrotnie w raporcie mówi się o konieczności zapewnienia dojazdu samochodowego z ulicy Niestachowskiej. Szkoda, że poprzestano na krótkiej informacji, iż Pomysł ten budzi jednak zastrzeżenia drogowców oraz pracowni urbanistycznej. Chętnie dowiedzielibyśmy się dlaczego urbaniści bardziej wolą poprowadzić transport przez środek terenów zielonych niż w sposób najmniej kolidujący z ruchem pieszym i rowerowym. Ponoć w krajach rozwiniętych komunikacja piesza ma pierwszeństwo nad rowerową, a rowerowa - nad transportem samochodowym. W krajach rozwijających się natomiast piesi muszą dla własnego dobra ustąpić samochodowi, jeśli nie chcą być rozjechani...

Raport zwraca uwagę na szereg ważnych zagadnień i może być przydatny w dyskusji nad koncepcją zagospodarowania, jednak z uwagi na braki merytoryczne, które szeroko opisaliśmy w piśmie skierowanym przez siedem jeżyckich rad osiedli do Prezydenta Miasta Poznania, nie może być w obecnym stanie brany pod uwagę jako źródło wytycznych do planowania.

Niestety w międzyczasie wydawane są decyzje zezwalające na inwestycje, których realizacja może zniweczyć możliwość stworzenia optymalnego (w obecnym stanie rzeczy) planu zagospodarowania. Dlatego będziemy zdecydowanie wnioskowali o wstrzymanie wydawania decyzji zezwalających na inwestycje do czasu powstania planu zagospodarowania przestrzennego.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki